Chính sách bảo mật Onbet

Bảo mật Onbet

Onbet là một trong những nhà mạng lớn nhất Việt Nam, luôn đặt bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu. Chính sách bảo mật Onbet nghiêm ngặt giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân và hệ thống mạng lưới của khách hàng.

Chúng tôi là ai ?

Địa chỉ website của chúng tôi là: https://onbet.com.co.

Bình luận

Khi quý khách truy cập và để lại bình luận trên trang web, chúng tôi rất trân trọng và chú ý đến việc bảo vệ thông tin của quý khách. Chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi user agent của người truy cập để giúp phát hiện và ngăn chặn spam.

Nếu quý khách có sử dụng dịch vụ Gravatar, chúng tôi sẽ tạo một chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của quý khách (được gọi là hash) và cung cấp cho Gravatar để hiển thị hình ảnh tiểu sử công khai trong ngữ cảnh bình luận của quý khách. Quý khách có thể xem chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại đây: https://automattic.com/privacy/.

Media

Nếu quý khách tải hình ảnh lên trang web, chúng tôi khuyến nghị tránh tải lên các hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Điều này giúp tránh việc khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén các dữ liệu vị trí từ hình ảnh.

Cookies

Khi quý khách viết bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ lưu trữ tên, địa chỉ email và địa chỉ website vào cookie. Thông tin này giúp tiện lợi cho quý khách khi viết bình luận lần sau, vì quý khách không cần phải nhập thông tin này lại. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Khi quý khách đăng nhập vào trang web, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra trình duyệt có cho phép sử dụng cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi quý khách đóng trình duyệt.

Khi quý khách đăng nhập, chúng tôi cũng thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập được lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị được lưu trong một năm. Nếu quý khách chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Khi quý khách thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Khi quý khách sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản chứa ID của bài viết đã sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác: Các bài viết trên trang web có thể bao gồm nội dung được nhúng từ các trang web khác như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Những nội dung này hoạt động giống như khi quý khách truy cập trực tiếp vào trang web đó. Tuy nhiên, những website này có thể thu thập dữ liệu về quý khách, sử dụng cookie và các trình theo dõi của bên thứ ba để giám sát tương tác của quý khách với nội dung được nhúng đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý khách với ai:

Nếu quý khách yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của quý khách sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Dữ liệu của quý khách tồn tại bao lâu:

Nếu quý khách để lại bình luận, bình luận và dữ liệu liên quan sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bình luận mà không cần giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web (nếu có), chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền của quý khách với dữ liệu của mình:

Nếu quý khách có tài khoản hoặc đã để lại bình luận trên trang web này, quý khách có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về quý khách, bao gồm mọi dữ liệu quý khách đã cung cấp cho chúng tôi. Quý khách cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng